Foreningens historie

Foreningen er stiftet i 1908. Det var under preussisk styre, men tidens nationale spændinger skulle ikke stå i vejen for det oprindelige formål: at sikre og bevare den fælles hjemstavns fortidsminder.

Det blev også begyndelsen til det museum, der i dag regnes for et af provinsens største og mest spændende. I den første tid førte oldsagssamlingen en noget omflakkende tilværelse. Samlingen voksede hurtigt og krævede stadig større lokaler. I 1919 gav hertugen af Augustenborg tilladelse til at samlingen kunne få ophold på Sønderborg Slot.

Kort efter Genforeningen købte den danske stat slottet og samtidig blev museet overtaget af daværende Sønderborg amt. Nu var museet sikret økonomisk og anbragt i de rigtige rammer. Foreningens primus motor, den navnkundige Jens Raben blev ansat som den første museumsinspektør.

Ved jubilæet i 1958 kunne man med tilfredshed fremhæve, at foreningens hovedærinde nu var kulturelt og oplysende og ikke tjente noget fagligt, politisk eller økonomisk formål. I dag lever foreningen stadig i bedste velgående. Det begyndte med et medlemstal i 1908 på 39. I 1958 var tallet ca. 500 og i dag er der lige omkring 1400 medlemmer.

Men vi hilser gerne nye medlemmer velkommen!