Foredrag om Helene Hanssen – Kvinden bag H.P. Hanssen

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det næste af forårets tre foredrag:

Helene Hanssen – Kvinden bag H.P. Hanssen

Museumsinspektør Mariann Kristensen, Museum Sønderjylland fortæller

TOR 9 FEB 2023 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Helene Hanssen - født Iversen - var gårdmandsdatter fra Ullerup på Sundeved. Hun blev født 25. december 1860. Allerede i barndommen viste hun interesse for andet end landmandslivet og læste meget og havde en drøm om at blive lærerinde. Som 20-årig blev hun forlovet med den politisk engagerede H.P. Hanssen fra Nørremølle.  Hun delte hans forestillinger om styrkelse af danskheden i Nordslesvig og indlemmelse af en del af området i Danmark og havde som han flere ophold på Askov Højskole for at dygtiggøre sig til det nationale arbejde.

Efter en kort periode som friskolelærer kom Helene i lære på Fyns Tidende, så hun kunne hjælpe H.P. Hanssen i hans virksomhed som journalist og senere redaktør og siden ejer af Aabenraa-avisen Hejmdal. I takt med, at H.P. Hanssens politiske virke blev mere og mere omfattende, fik Helene ansvaret ikke bare for for hjemmet og børnene, men også for driften af avisen Hejmdal.

cranach chrII3
Helene Hanssen (1860 - 1935 )

Helene Hanssen blev således ikke blot kvinden bag den store mand, men en jævnbyrdig deltager i H.P.Hanssens omfattende aktiviteter til gavn for de danske i Nordslesvig og dermed en væsentlig del af fortællingen om Genforeningen i 1920.

Museumsinspektør Mariann Kristensen fra Museum Sønderjylland vil fortælle om et kvindeliv, der fik afgørende betydning for, hvordan den nationale udvikling i Grænselandet udfoldede sig.

 

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved

... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 85,- kr. at deltage i arrangementet.

 

Det sidste foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot er

TOR 9 MAR - 19:30: Kunsten i nederlagets skygge v/ Museumsinspektør Sally Schlosser Schmidt, Museum SønderjyllandForedrag om en sømand fra Egernsund

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det første af forårets tre foredrag:

Nis Nielsen – en sømandsberetning fra Egernsund

Museumsinspektør Frederik Lynge Vognsen, Museum Sønderjylland fortæller

TOR 19 JAN 2023 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Nis Nielsen blev født i Broager sogn i 1886. Hans far var sømand, og så snart Nis blev konfirmeret, stak han også til søs. I første omgang fulgtes han med sin far, men efter kort tid blev det for kedeligt: Nis Nielsen ville ud at se den store verden. Og det kom han i den grad til! 

Som sømand sejlede han vidt omkring, og som tysk værnepligtig oplevede han at være kolonimagt i Asien. Han forsøgte sig endda som skipper, hvilket fik fatale følger under 1. verdenskrig.

cranach chrII3
SMS Fürst Bismarck

Foredraget tager udgangspunkt i Nis Nielsens levnedsbeskrivelse, der er baseret på hans dagbøger. 

Udover at være en helt fantastisk beskrivelse, der på én og samme tid er både tidstypisk og ekstraordinær, danner hans tanker en interessant modvægt til de kaptajns- og kaptajnsfruedagbøger, som Museum Sønderjylland har så mange af i sine samlinger.

 

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved

... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 85,- kr. at deltage i arrangementet.

 

De næste foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot er

TOR 9 FEB - 19:30: Helene Hanssen – Kvinden bag H.P. Hanssen v/ Museumsinspektør Mariann Kristensen, Museum Sønderjylland

TOR 9 MAR - 19:30: Kunsten i nederlagets skygge v/ Museumsinspektør Sally Schlosser Schmidt, Museum SønderjyllandDet andet foredrag om Sønderjyllands søfartshistorie

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det andet foredrag om

Sønderjyllands søfartshistorie

Afdelingschef ved "Historie Haderslev" Mikkel Leth Jespersen holder foredraget med titlen

Verden ligger åben – Den sønderjyske søfart 1814-1920

 TOR 3 NOV 2022 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Foredraget er det andet af tre i foredragsrækken om Sønderjyllands søfartshistorie. Alle tre foredrag finder sted på Sønderborg Slot og arrangeres i et samarbejde mellem Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved. Foredragsrækken arrangeres i forlængelse af 2-binds værket "Sønderjysk søfarts historie", der blev udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland i 2021.

Englandskrigene havde kostet den sønderjyske søfart dyrt, og efter freden i 1814 skulle meget bygges op fra bunden igen. De forskellige sønderjyske søfartsbyer valgte nu hver deres strategi.

Flensborg satsede på rom og sukker fra de danske kolonier i Vestindien, mens de store hjemmebyggede sejlskibe fra Sønderborg og Aabenraa gik efter det stadigt mere åbne globale fragtmarked.

I anden halvdel af 1800-tallet ændrede meget sig igen, da dampskibene efterhånden udkonkurrerede sejlskibene. Foredraget trækker udviklingen helt op til genforeningen i 1920.

Petersens FlådeSkibsreder Chr. Petersens flåde i 1844

Mikkel Leth Jespersen er medforfatter til "Sønderjysk søfarts historie", hvor han netop har skrevet afsnittet om perioden mellem 1814 og 1920. Mikkel Leth Jespersen var i mange år museumsinspektør ved Museum Sønderjylland med særlig tilknytning til afdelingen i Aabenraa, der specielt dækker søfartens historie. I dag arbejder han som afdelingschef for formidling og forskning ved "Historie Haderslev".

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved
... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 75,- kr. at deltage i arrangementet.

 

Det sidste foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot om Sønderjyllands søfartshistorie er

TOR 24 NOV - 19.30: Fra Fragtsejlads til fritidssejlads – Sønderjysk søfart efter 1920 v/ Museumsinspektør Karsten Hermansen

 

Det tredje og sidste foredrag om Sønderjyllands søfartshistorie

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det tredje og sidste foredrag om

Sønderjyllands søfartshistorie

Museumsinspektør på Marstal Museum Karsten Hermansen holder foredraget med titlen

Fra fragtsejlads til fritidssejlads – Sønderjysk søfart efter 1920

 TOR 24 NOV 2022 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Foredraget er det tredje af tre i foredragsrækken om Sønderjyllands søfartshistorie. Alle tre foredrag finder sted på Sønderborg Slot og arrangeres i et samarbejde mellem Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved. Foredragsrækken arrangeres i forlængelse af 2-binds værket "Sønderjysk søfarts historie", der blev udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland i samarbejde med Museum Sønderjylland i 2021.

Genforeningen i 1920 bevirkede blandt meget andet, at den danske handelsflåde blev betydeligt større.

Sønderjyllands søfartsbyer blev godt nok danske, men placeringen i grænselandet gav søfartserhvervet et særpræg i forhold til resten af landet. Det så man f.eks. i teglværksfarten på Flensborg Fjord.

Det mærkede man på sindelaget – navnlig under Anden Verdenskrig – og det oplevede man, da smør- og spritbåde dukkede op. Men det meste svandt efterhånden ind, og sønderjysk søfart forvandledes fra fragtfart til fritidssejlads.

Petersens FlådeC. Clausens Dampskibsrederi A/S's "Bjørn Clausen" i 1949 hjemhørende i Haderslev

Karsten Hermansen er medforfatter til "Sønderjysk søfarts historie", hvor han netop har skrevet afsnittet om perioden efter 1920. Han er uddannet historiker, født på Ærø, hvor han har et meget alsidigt virke - ikke bare som leder af museet i Marstal, men også som turguide på øen med en meget omfattende viden om natur og kultur og historie på Ærø. Karsten Hermansen har et omfattende forfatterskab med artikler og bøger om specielt forholdene før og nu på Ærø. Desuden virker Karsten Hermansen som billedkunstner og digter af poesi. Og som noget helt tredje virker Karsten Hermansen som organist og klokkespiller ved kirken i Marstal.

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved
... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 75,- kr. at deltage i arrangementet.

 

Foredrag om oldtidens søfart i Sønderjylland

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til et foredrag om

Oldtidens søfart i Sønderjylland

Fhv. museumsinspektør Flemming Rieck holder foredraget

TOR 6 OKT 2022 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Foredraget er det første af tre i foredragsrækken om Sønderjyllands søfartshistorie. Alle tre foredrag finder sted på Sønderborg Slot og arrangeres i et samarbejde mellem Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved.

De to vigtigste bådfund fra oldtiden i hele det nordeuropæiske område stammer fra sønderjyske moser. Hjortspringbåden fra Nordals og fartøjerne fra Nydam Mose på Sundeved giver meget omfattende oplysninger om skibsbygningsteknik og søfart i perioden fra ca. 300 f.Kr. til Vikingetidens begyndelse. Fra årtusinderne inden da er der også arkæologiske fund, der giver oplysninger om færdsel på vandene i såvel sten- som bronzealder. Foredraget vil redegøre for den nyeste forskning på området – og det vil være krydret med anekdoter, som belyser fundhistorierne.

cranach chrII3Nydambåden på Gottorp Slot

Flemming Rieck har i mange år været museumsinspektør ved vikingeskibshallen i Roskilde. Han er opvokset på Als og har været med i flere store udgravninger på Als og Sundeved.

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved
... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 75,- kr. at deltage i arrangementet.

 

De næste foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot om Sønderjyllands søfartshistorie er

TOR 3 NOV - 19.30: Verden ligger åben – Den sønderjyske søfart 1814-1920 v/ Museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen

TOR 24 NOV - 19.30: Fra Fragtsejlads til fritidssejlads – Sønderjysk søfart efter 1920 v/ Museumsinspektør Karsten Hermansen