Skaf et nyt medlem - eller to!

Kære

Coronaen har gnavet i vores medlemsliste!

De seneste par år har vi mistet overraskende mange medlemmer, Vi vil gerne stoppe denne beklagelige udvikling og håber, at vi kan hjælpe hinanden alle sammen med at vende udviklingen og skaffe nye medlemmer til foreningen.

Derfor denne henvendelse i håb om, at du / I måske vil videresende den vedhæftede lille skrivelse til venner og bekendte, naboer og familie.

Foreningen har en Facebook-side, som også kan bruges bedre til at gøre opmærksom foreningens aktiviteter og medlemsfordele. Hvis du / I er "på Facebook" vil det være til gavn for os alle, hvis du / I liker indlæg fra Historisk Samfund for Als og Sundeved og allerhelst deler disse indlæg med egne Facebook-venner.

Måske er den allerbedste metode til at få nye medlemmer "mund-til-mund-metoden". Så husk at fortælle venner og bekendte, naboer og familie om de fordele, der er ved at være medlem af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Med venlig hilsen,

 Frede Tychsen
    Formand

 

Sidste chance for at få den nye årbog for 2022

Så er det ved at være sidste chance for at melde sig ind i Historisk Samfund for Als og Sundeved for at få den interessante nye årbog for 2022. Årbogen er skrevet af Erik Housted og hedder "Frederik Visbys billeder fra krigen 1864".
 
Vi er lige nu ved at rydde op i medlemsregisteret, så kun de medlemmer, der har betalt kontingent for 2022, får den kommende årbog for 2022.
 
Som oplyst i vores Handelsbetingelser gælder der særlige regler ved indmeldelse her sidst på året i forbindelse med udsendelse af årbogen.
 
Ved indmeldelse i perioden mellem udsendelse af foreningens årbog og udsendelse af opkrævning af kontingent først i det nye år, skal der ikke betales kontingent for indeværende år ved indmeldelsen, men først ved kontingentopkrævningen først i det nye år.
 
I år har vi sat skæringsdatoen til LØR 5 NOV. Derfor vil indmeldelser efter 5 NOV ikke udløse en kontingentopkrævning - men så heller ikke give ret til en årbog!
 

Så sidste chance for indmeldelse i 2022 med ret til årbogen for 2022 er altså
LØR 5 NOV 2022!

 
 

 

Kontingentbetaling for 2022

kontingentlogo21Nu skulle opkrævningerne til betaling af kontingent for 2022 være på vej ud til alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Kontingentet er ikke forhøjet de seneste år, så også for 2022 er det kun 200,- kr. for årbog og foredrag og udflugter og ture og fri adgang til Sønderborg Slot og til Cathrinesmindes Teglværk. Så det er da billigt!

FRE 7 JAN blev kontingentopkrævninger udsendt gennem medlemssystemet til de 1164 medlemmer, der har indskrevet deres email-adresse i systemet. De øvrige 168 medlemmer vil modtage kontingentopkrævningen helt som alle foregående år i et brev med posten. De er sendt med PostNord, der jo ikke er kendt for at levere fra dag til dag!

Det er nu ottende gang, vi bruger regnskabs- og medlemssystemet fra MemberLink til kontingentopkrævning. Der blev gjort en del erfaringer de første år, så det ser ud til at alt forløber nemmere og nemmere fra år til år.

Læs mere: Kontingentbetaling for 2022

En aften på Sandbjerg Slot - ONS 20 APR 22

Ved arrangementet "En aften på Sandbjerg Slot" TIR 23 APR 2019 var der så mange flere interesserede, end der var plads til ved kaffebordene på slottet, at mange blev afvist ved tilmeldingen. Derfor blev der annonceret et tilsvarende arrangement året efter ONS 20 MAJ 20. Men inden tilmeldingen var annonceret, måtte arrangementet udsættet på grund af corona-restriktionerne. Og det samme skete året efter, hvor arrangementet var varslet til ONS 7 APR 2021.

Men nu prøver vi så igen! Og mon ikke det skal lykkes denne gang?

Læs mere: En aften på Sandbjerg Slot - ONS 20 APR 22

Årbogen for 2021 om "Kunstnernes Christian 2." er nu på vej

Så er årbogen for 2021 med titlen "Kunstnernes Christian 2. – Fortolkninger i billedkunst, litteratur og drama" på vej ud til alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved. 

FRE 12 NOV var det "Store Pakkedag", hvor bestyrelsens flittige pakkehold mødtes på Sønderborg Slot og fik styr på pakning i kuverter og sortering i stabler efter lokaliteter. Der var i år 1287 årbøger, der skulle pakkes, og det tog lige nøjagtigt to timer at få bøgerne gjort parate til afhentning af spejderne og af de lokalhistoriske foreninger, der hjælper med at få årbøgerne omdelt. Allerede samme eftermiddag blev de fleste bogstakke kørt ud til omdelergrupperne, som straks vil gå i gang med at køre ud med årbøgerne til foreningens medlemmer.

Medlemmer med adresse andre steder end på Als eller Sundeved får bøgerne sendt med PostNord, som bringer årbogen lige til døren. 

Pakkedag21 003   Pakkedag21 004
... og så er der er travlhed i pakkerummet på Sønderborg Slot

De årbøger, der af en eller anden grund ikke kan afleveres, bliver returneret til og opbevaret til afhentning i MuseumsButikkenSønderborg Slot.

Årbogen for 2021 er en særudgave af det udstillingskatalog, der blev udgivet i forbindelse med årets særudstilling om kunstneres brug af og fortolkninger af kongeskikkelsen Christian 2. Bogen slutter som sædvanligt med årsberetninger for Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og for Historisk Samfund for Als og Sundeved. Som altid udgives årbogen i samarbejde med Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Årets bog udsendes godt en måned tidligere end sædvanligt for årbøgerne, Det er for at sikre, at medlemmerne kan nå at benytte årbogen i forbindelse med særudstillingen, der slutter ved ¨årsskiftet. Men årbogen har så absolut en egen langtidsværdi uafhængigt af den tidsbegrænsede særudstilling.

Medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan købe supplerende eksemplarer f.eks. til gaver til en særlig medlemspris i Museumsbutikken på Sønderborg Slot

OBS! Husk at medlemskab skal dokumenteres ved alle henvendelser i Museumsbutikken på Sønderborg Slot - enten med udskrift af den tilsendte kvittering eller med en udskrift af kontoudtog fra banken - eller ved at gemme kvitteringen på telefonen!