Foredrag om vikingetiden på Als og Sundeved TIR 28 NOV 23

I samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg Kreds indbyder Historisk Samfund for Als og Sundeved alle medlemmer til foredraget:

Vikingetiden på Als og Sundeved

Museumsinspektør Silke Eisenschmidt

TIR 28 NOV 2023 - 19:30

Christianskirkens sognegård

silke.eisenschmidt
 
 
Silke Eisenschmidt, der er dr. phil. i forhistorisk arkæologi og ansat som museumsinspektør ved Museum Sønderjyllands afdeling for arkæologi i Haderslev, fortæller selv om foredraget:
 
 
 "Vikingetiden (ca. 750-1050) er en overgangstid mellem forhistorie og middelalderen, hvor der sker mange forandringer, som kommer til at danne grundlag til vores samfund i dag. Fra Als og Sundeved kendes faktisk ganske mange fund fra denne periode, som skal præsenteres i foredraget og sættes i perspektiv med de historiske begivenheder.
Som eksempel for kendte fundsteder fra Als og Sundeved, som præsenteres i foredraget, skal der nævnes stormandshuset fra Vollerup, landsbyen Pythuse ved Ragebøl, brandgravpladserne i Nørreskoven, skibssætningerne fra Dyndved og Stolbro samt de rige grave fra Ketting, Kasmusmølle, Holm og Elstrup. En kort præsentation af stormandsgården Lykkegård og Brovold ved Augustenborg, begge fra tidlig middelalder, afrunder foredraget."
  Zimmermann

Mankestol fra Elstrup fra ca. 950

 

Normalt arrangerer Historisk Samfund for Als og Sundeved foredrag i samarbejde med Museum Sønderjylland, men i dette efterår er det kun blevet til et enkelt foredrag. Derfor har vi denne gang allieret os med Historisk Samfund for Sønderjylland - Sønderborg Kreds, der har været med på, at vi i Historisk Samfund for Als og Sundeved måtte være medindbyder til det foredrag, kredsen allerede var ved at arrangere.

Derfor foregår arrangementet heller ikke som normalt i Riddersalen på Sønderborg Slot, med i Christianskirkens sognegård - Christiansgården - der har adressen Ringgade 102 i Sønderborg.


 

Fyraftenskoncert på Sønderborg Slot ONS 15 NOV 23

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til fyraftenskoncerten:

En Kongelig Fødselsdagskantate

Ensemble Zimmermann med solister

ONS 15 NOV 2023 - 16:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Der er nok ikke mange der ved,  at en af barokkens mest produktive og anerkendte komponister, Georg Philipp Telemann har skrevet en kantate til fejring af den danske kong Frederik V’s fødselsdag. Men det har han altså! Og den kantate bliver der lejlighed til at høre i Riddersalen på Sønderborg Slot ONS 15 NOV 16:30.

I forordet til kantaten skrev Georg Philipp Telemann:

De Danske, Norske og Tydske Undersaatters Glæde fremstillet udi en uskyldig og tilladelig Fornöyelse med Musique, og i en hellig Sang for Gud i Sandhed, Til vor allernaadigste Arve Herres og Konges Kong FREDERICH den Femtes Ære Paa Hans höye Födsels Dag den 31. Martii.

Gud være Kongens Skiold og Store Løn i hvor Han gaaer;
Så vil Her höres samme Sang og Bön om tyve Aar!

 Kong Frederik V var konge i Danmark og Norge fra 1746 til 1766. Modsat sin fromme far, Christian VI ( konge 1730 - 1746 ) var den populære Frederik en livsnyder, der holdt af både kvinder, kunst og alkohol, og hans glæde over alkohol førte til, at regeringen blev overladt til overhofmarskallen Adam Gottlob Moltke og statsmanden Johan Hartvig Ernst Bernstorff. I Frederiks regeringstid fik både kunst og videnskab en opblomstring.


Fødselsdagskantaten er skrevet på bestilling af Odense Gymnasium, som dengang lå i det, der nu er en del af domkrikens Sct. Knuds Kirkes bygninger. Kantatens tekster skyldes Salomon von Haven, der dengang var sognepræst i Odense.

Kantatens tekster er på både dansk, tysk og latin og rummer finurlige små lovprisninger af den store monark og bønner om Guds beskyttelse over kongen og hele landet, ligesom den hylder både kongens økonomiske tilskud til skolen og hans tro dronninger Louise og Juliane Marie. I den latinske del bliver både Odin, Apollon og Gud Fader påkaldt.

 Zimmermann
Ensemble Zimmermann

Ensemble Zimmermann opfører værket for 2 sangsolister og barokorkester på 7 mand. Ensemblets størrelse gør det perfekt til slottets stemningsfulde og klangrige riddersal.De to sangsolister er sopranen Anna Maria Wierød og bassen William Jønch Pedersen.

Koncerten indledes med Telemanns ”Nationerne” for strygere og continuo, som beskriver en række lande i Europa gennem humoristiske karakterstykker. Koncerten varer ca. 1 time.

Læs mere om koncerten hos Museum Sønderjylland lige her link

 Til koncerten er der gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved

... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 50,- kr. at deltage i arrangementet.

Elevatoren på Sønderborg Slot er ude af drift indtil 26. november.
Det er kun muligt at komme op til koncerten i Riddersalen ved at bruge trapperne.


Foredrag om ukrainske flygtninge

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til foredraget:

Om hjem og hjemlighed blandt ukrainske flygtninge i Danmark

Antropologen Jeanette Lykkegaard fortæller

ONS 8 NOV 2023 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Foredraget knytter sig til den aktuelle særudstilling på Sønderborg Slot Kroppen i Danmark – sjælen i Ukraine”, som bygger på Jeanette Lykkegaards forskning og interviews med en del af de ca. 40.000 ukrainske flygtninge, der opholder sig i Danmark som følge af krigen i deres land.

Jeanette Lykkegaard, der er ph.d. i antropologi og bl.a. har arbejdet blandt rensdyrnomader i Sibirien, vil ud fra sine undersøgelser belyse, hvordan det kan opleves at flygte fra sit hjemland og forsøge at skabe et hjem og et liv i et fremmed land. Vi kommer tæt på ukrainske flygtninges hverdag, deres sorger og deres forhåbninger. "Hjem er, hvor familien er", udtaler flere ukrainske flygtninge. Men familien er ikke længere geografisk samlet, da alle værnepligtige mænd stadig er i Ukraine. Foredraget giver indblik i, hvordan flygtningene plejer og vedligeholder deres nære relationer til de efterladte familiemedlemmer i forsøg på at skabe et hjem borte fra hjemmet.


Fra Ukraine til DanmarkFra Ukraine til Danmark

 Læs mere om foredraget hos Museum Sønderjylland lige her link

... og om den aktuelle særudstilling ”Kroppen i Danmark – sjælen i Ukrainelige her link

De ukrainske flygtninge i Danmark følges af et forskerhold fra Københavns Universitet i projektet DARECO (The Danish Refugee Cohort), der har udsendt sin første rapport efter en omfattende spørgeskemaundersøgelse. Læs mere om rapporten og undersøgelsesresultaterne lige her link

Københavns Stadsarkiv arbejder også med registrering og dokumentation af de ukrainske flygtninges forhold i Danmark. Læs mere om dette projekt lige her link

 

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved

... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 85,- kr. at deltage i arrangementet. Dog kun 68,- kr. for indehavere af Museum Sønderjyllands årskort.

Elevatoren på Sønderborg Slot er ude af drift indtil 26. november.
Det er kun muligt at komme op til foredraget i Riddersalen ved at bruge trapperne.


Sidste chance for at få årbogen for 2023

Så er det ved at være sidste chance for at melde sig ind i Historisk Samfund for Als og Sundeved for at få den interessante nye årbog for 2023. Årbogen er en særudgave af kataloget til den store særudstilling "Sønderjyderne og Den Store Krig".
 
Vi er lige nu ved at rydde op i medlemsregisteret, så kun de medlemmer, der har betalt kontingent for 2023, får den kommende årbog for 2023.
 
Som oplyst i vores Handelsbetingelser gælder der særlige regler ved indmeldelse her sidst på året i forbindelse med udsendelse af årbogen.
 
Ved indmeldelse i perioden mellem udsendelse af foreningens årbog og udsendelse af opkrævning af kontingent først i det nye år, skal der ikke betales kontingent for indeværende år ved indmeldelsen, men først ved kontingentopkrævningen først i det nye år.
 
I år har vi sat skæringsdatoen til LØR 4 NOV. Derfor vil indmeldelser efter 4 NOV ikke udløse en kontingentopkrævning - men så heller ikke give ret til en årbog!
 

Så sidste chance for indmeldelse i 2023 med ret til årbogen for 2023 er altså
LØR 4 NOV 2023!

 
 

 

Udstillingskatalog som årbog for 2023

Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2023 bliver en særudgave af kataloget til den store særudstilling "Sønderjyderne og Den Store Krig".

saerudstilling23jpgSkyttegrav ved Lombardzyte i Flandern i 1916

To gange tidligere har foreningens årbog været en tilsvarende særudgave af et aktuelt udstillingskatalog. Årbogen for 2019 var en særudgave af kataloget for den nyopsatte permanente udstilling Sønderjylland mellem dansk og tysk fra 1848 til i dag og årbogen for 2021 var en særudgave af kataloget til særudstillingen "Kunstnernes Christian 2. – Fortolkninger i billedkunst, litteratur og drama".

Årbogen for 2019 blev udsendt næsten samtidigt med åbningen af udstillingen om tiden fra 1920 til 2019, så da opstod problemet ikke. Men særudstillingen om Christian 2 i kunsten åbnede den 19. juni og årbogen blev udsendt midt i november - lidt tæt på, at særudstillingen lukkede igen den 2. januar 2022.

I år kan vi få lidt det samme problem som i 2021, hvor mange medlemmer besøgte særudstillingen uden at købe kataloget, for det ville jo komme som årbog senere på året. Den meget omfattende særudstilling "Sønderjyderne og Den Store Krig" åbnede den 27. april, men blev så pga. tekniske problemer lukket igen umiddelbart efter og genåbnet den 7. juni.

Det betyder, at de medlemmer, der besøger udstillingen på et tidspunkt her i 2023, skal have i tankerne, at de vil få udstillingens katalog som årets årbog senere på året.

Årbøgerne udsendes normalt i begyndelsen af december, men vi prøver, om vi kan fremme fremstillingsprocessen, så den kommer lidt tidligere i år. Imidlertid har Museum Sønderjylland besluttet, at den nuværende særudstilling om "Sønderjyderne og Den Store Krig". skal være tilgængelig i to et halv år. Den lukker først igen den 26. oktober 2025. Der bliver derfor en lang periode, hvor foreningens medlemmer kan besøge udstillingen med den udsendte årbog som katalog.

Husk at  alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan komme og gå på Sønderborg Slot uden at skulle have tegnebogen frem. Det gælder også i perioder med særudstillinger. Men husk altid at vise kvittering for betalt kontingent som adgangstegn til museet.

Og husk så også i de kommende måneder, at hvis du køber udstillingskataloget nu, får du senere på året et næsten tilsvarende skrift som årbog for 2023.

Læs mere om den store særudstilling "Sønderjyderne og Den Store Krig" lige her link