Foredrag om Helene Hanssen – Kvinden bag H.P. Hanssen

Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Als og Sundeved indbyder til det næste af forårets tre foredrag:

Helene Hanssen – Kvinden bag H.P. Hanssen

Museumsinspektør Mariann Kristensen, Museum Sønderjylland fortæller

TOR 9 FEB 2023 - 19:30

Riddersalen på Sønderborg Slot

Helene Hanssen - født Iversen - var gårdmandsdatter fra Ullerup på Sundeved. Hun blev født 25. december 1860. Allerede i barndommen viste hun interesse for andet end landmandslivet og læste meget og havde en drøm om at blive lærerinde. Som 20-årig blev hun forlovet med den politisk engagerede H.P. Hanssen fra Nørremølle.  Hun delte hans forestillinger om styrkelse af danskheden i Nordslesvig og indlemmelse af en del af området i Danmark og havde som han flere ophold på Askov Højskole for at dygtiggøre sig til det nationale arbejde.

Efter en kort periode som friskolelærer kom Helene i lære på Fyns Tidende, så hun kunne hjælpe H.P. Hanssen i hans virksomhed som journalist og senere redaktør og siden ejer af Aabenraa-avisen Hejmdal. I takt med, at H.P. Hanssens politiske virke blev mere og mere omfattende, fik Helene ansvaret ikke bare for for hjemmet og børnene, men også for driften af avisen Hejmdal.

cranach chrII3
Helene Hanssen (1860 - 1935 )

Helene Hanssen blev således ikke blot kvinden bag den store mand, men en jævnbyrdig deltager i H.P.Hanssens omfattende aktiviteter til gavn for de danske i Nordslesvig og dermed en væsentlig del af fortællingen om Genforeningen i 1920.

Museumsinspektør Mariann Kristensen fra Museum Sønderjylland vil fortælle om et kvindeliv, der fik afgørende betydning for, hvordan den nationale udvikling i Grænselandet udfoldede sig.

 

Der er som altid gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved

... men husk at have kvittering for kontingentet med til dokumentation af, at du faktisk er medlem af foreningen
For alle andre end medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved koster det 85,- kr. at deltage i arrangementet.

 

Det sidste foredrag i foredragsrækken på Sønderborg Slot er

TOR 9 MAR - 19:30: Kunsten i nederlagets skygge v/ Museumsinspektør Sally Schlosser Schmidt, Museum SønderjyllandFilm fra foredraget "Nis Nielsen – en sømandsberetning fra Egernsund"

Ved årets første foredrag TOR 19 JAN 23 i Riddersalen på Sønderborg Slot var der et filmhold fra DKSyd til stede.

Museumsinspektør Frederik Lynge Vognsen, Museum Sønderjylland

fortalte om

Nis Nielsen – en sømandsberetning fra Egernsund

 frederikvognsen

Filmholdet fra DKSyd optog hele foredraget og redigerede efterfølgende filmen, så Frederik Vognsens PowerPoint-slides også indgår i filmen. Redaktionen på DKSyd har kaldt filmen

Historisk sømandsberetning fra Egernsund

De medlemmer, der ikke havde mulighed for at være til stede ved foredraget kan nu sidde derhjemme og se og høre det hele. Og vi andre kan gense den interessante beretning om en sømands tilværelse i første halvdel af 1900-tallet.

  publikum

Filmen har været vist på DKSyds kanal og bliver rimeligvis genudsendt. Men ellers ligger den nu hos YouTube på adressen

https://www.youtube.com/watch?v=W11Uhh10kaw

 
 
 

 

 

Årbogen for 2022 om Frederik Visbys billeder fra 1864 er nu på vej

Årbogen for 2022 med titlen "Frederik Visbys billeder fra krigen 1864" er nu på vej ud til medlemmerne af Historisk Samfund for Als og Sundeved. 

MAN 28 NOV var det "Store Pakkedag", hvor bestyrelsens flittige og efterhånden ret så rutinerede  pakkehold mødtes på Sønderborg Slot og fik styr på pakning i kuverter og sortering i stabler efter lokaliteter. Der var i år 1274 årbøger, der skulle pakkes. Det tog lige nøjagtigt halvanden time at få bøgerne gjort parate til afhentning af spejderne og af de lokalhistoriske foreninger, der igen i år hjælper med at få årbøgerne omdelt. Allerede samme eftermiddag blev de fleste bogstakke kørt ud til omdelergrupperne, som straks vil gå i gang med at køre ud med årbøgerne til foreningens medlemmer.

Medlemmer med adresse andre steder end på Als eller Sundeved får bøgerne sendt med PostNord, som bringer årbogen lige til døren. 

Aarbog22 58kb De årbøger, der af en eller anden grund ikke kan afleveres, bliver returneret til og opbevaret til afhentning i MuseumsButikkenSønderborg Slot.

Årbogen for 2022 er skrevet af Erik Housted, der også skrev årbogen for 2018 med titlen "Skanser" om befæstningsanlæg omkring Sønderborg. Denne gang har Erik Housted opsporet historierne bag en række akvareller af Frederik Visby, der var malende tandlæge i Aarhus til sin død som næsten 87 årig i 1926. Billederne blev i 2020 overdraget til museumsafdelingen på Sønderborg Slot af foreningen Kastellets Venner.

Bogen slutter som sædvanligt med årsberetninger for Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og for Historisk Samfund for Als og Sundeved. Som altid udgives årbogen i samarbejde med Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Bogen er nummer 100 i skriftrækken Fra Als og Sundeved, der siden 1926 har været udgivet af Historisk Samfund for Als og Sundeved i stadigt tættere samarbejde med de skiftende organiseringer af museet på Sønderborg Slot. Forsiderne af alle 100 udgivelser i skriftrækken kan ses lige her link

Medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan købe supplerende eksemplarer f.eks. til gaver til en særlig medlemspris i Museumsbutikken på Sønderborg Slot

OBS! Husk at medlemskab skal dokumenteres ved alle henvendelser i Museumsbutikken på Sønderborg Slot - enten med udskrift af den tilsendte kvittering eller med en udskrift af kontoudtog fra banken - eller ved at gemme kvitteringen på telefonen!

Kontingentbetaling for 2023

kontingentlogo21Nu skulle opkrævningerne til betaling af kontingent for 2023 være på vej ud til alle medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Kontingentet er ikke forhøjet de seneste år, så også for 2023 er det kun 200,- kr. for årbog og foredrag og udflugter og ture og fri adgang til Sønderborg Slot og til Cathrinesmindes Teglværk - når det åbner igen. Så det er da billigt!

FRE 6 JAN blev kontingentopkrævninger udsendt gennem medlemssystemet til de 1179 medlemmer, der har indskrevet deres email-adresse i systemet. De øvrige 134 medlemmer vil modtage kontingentopkrævningen helt som alle foregående år i et brev med posten. De er sendt med PostNord, der jo ikke er kendt for at levere fra dag til dag!

Det er nu niende gang, vi bruger regnskabs- og medlemssystemet fra MemberLink til kontingentopkrævning. Der blev gjort en del erfaringer de første år, så det forløber nemmere og nemmere fra år til år.

Læs mere: Kontingentbetaling for 2023

Ny artikel om foreningens historie

Siden etableringen af Historisk Samfund for Als og Sundeveds websted på adressen www.hsaos.dk har der på forsiden været et menupunkt, der hed "Forhistorien". Det var et link til en meget, meget kort oversigt over foreningens historie siden starten i 1908. Det har længe været et ønske at få en længere og mere grundig fremstilling af foreningens omskiftelige historie.

Det har vi så fået nu, takket være "Sønderjysk Skoleforening" og vores formand, Frede Tychsen.

Redaktionen af "Sønderjysk Almanak", som jo udgives af "Sønderjysk Skoleforening", besluttede, at det overordnede tema for artiklerne i almanakkens 28. udgave for 2021 skulle være "De passer på fortiden". I den forbindelse henvendte redaktionen sig til vores formand om at bidrage med en artikel om Historisk Samfund for Als og Sundeved. Med afsæt i foreningens årbog for 2009 - "Lokal-, regional- og rigshistorie gennem 100 år" af Inge Adriansen.og Peter Dragsbo - skrev Frede Tychsen en længere artikel, som så blev offentliggjort i almanakkens udgave for 2021.

PrinzHeinrich500
Hotel Prinz Heinrich
Den første start på et museum i Sønderborg var et lejet værelse på første sal af Hotel Prinz Heinrich i Store Rådhusgade 3, hvor senere Restaurant Zanzibar fik til huse.

Denne artikel har vi nu fået lov til at bruge på foreningens websted, så det gamle menupunkt "Forhistorien" er nu erstattet af et nyt menupunkt "Foreningens historie" med forbindelse til den nye artikel. Artiklen kan have interesse for både gamle og nye medlemmer, og den præsenterer foreningen for de, der overvejer at melde sig ind i Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Det bliver så spændende se se, hvornår den nye side - Foreningens historie - når de 14.171 klik / læsninger, som den gamle side - Forhistorien - nåede at få!

Den nye artikel om foreningens historie ligger lige her link