Årbogen for 2022

Frederik Visbys billeder fra krigen 1864

af Erik Housted

Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for 2022 har titlen "Frederik Visbys billeder fra krigen 1864". Årbogen udgives som altid i et samarbejde mellem Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Bogen er nummer 100 i skriftrækken "Fra Als og Sundeved". Årbogen er redigeret af enhedsleder ved Museum Sønderjylland dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen.

aarbog2018

Bogens forfatter er Erik Housted, der også skrev Historisk Samfund for Als og Sundeveds årbog for2018 "Skanser" om skiftende tiders befæstning af Sønderborg. Erik Housted blev for et par år siden kontaktet af bestyrelsesmedlemmer fra foreningen Kastellets Venner, der fortalte, at de havde 16 akvareller med motiver fra Sønderborg og Dybbølstillingen fra krigen i 1864. Kontakten mellem Housted og Kastellets Venner resulterede i, at foreningen Kastellets Venner overdrog de 16 akvareller til Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og i, at Erik Housted påtog sig at udforske billedernes oprindelse og historie med henblik på en årbog til Historisk Samfund for Als og Sundeved. Billederne blev overdraget af Kastellets Venner i februar 2020 og årbogen om billedernes historie foreligger nu i december 2022.

Under sit arbejde med maleren Frederik Visbys liv og virke, der foregik mellem 1839 og 1926, har Erik Housted fundet mange nye og overraskende oplysninger om, hvordan den stille tandlæge i Aarhus havde haft et meget broget og til tider ret så dramatisk liv, inden han sluttede med at reparere århusianernes tænder. Bogen er disponeret med et indledende afsnit om Visbys opværst og uddannelse og senere virksomhed med mange forskellige gøremål og beskæftigelser. Derefter er det et afsnit til hver af de 16 akvareller med omfattende oplysninger om billedernes motiver. Disse 16 afsnit suppleres med en håndfuld afsnit om andre billeder med tilknytning til 1864 og Sønderjylland, som kendes fra Frederik Visbys hånd.

Overalt er teksten illustreret med et væld af supplerende billeder i sort/hvid og farver. Og hver af de 16 akvareller gengives i over en hel side på tonet baggrund. Teksten er sat i to læsevenlige spalter med mange afsnit med beskrivende overskrifter til støtte for overblik og hukommelse. Bogen er i samme næsten kvadratiske format som flere af de senere års årbøger, men er med sine 136 sider knap så omfangsrig som flertallet af de seneste årbøger. For den læser, der ønsker yderligere information, er der bagerst i bogen en oversigt over de trykte og utrykte kilder, som Erik Housted har benyttet under arbejdet med bogen om Frederik Visby og hans billeder.

Årbogen slutter som altid med udførlige årsberetninger fra Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot og fra Historisk Samfund for Als og Sundeved. Denne gang er det så aktiviteterne i 2021, som Carsten Porskrog Rasmussen og Frede Tychsen fortæller om.

Medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved kan købe yderligere eksemplarer af årbogen til en specialpris til f.eks. gaver og foræringer i museumsbutikken på Sønderborg Slot.

Oversigten over alle de 100 årbøger i skriftrækken "Fra Als og Sundeved" - plus en enkelt, der er dukket op senere - kan findes lige her link