Billeder fra turen til Amsterdam - 19-24 AUG 13

Efter busturen til Amsterdam og Bruxelles 19-24 AUG 13 påtog Ivan Skjoldager sig at lave en CD med udvalgte billeder fra turen.

Deltagerne på turen sendte ca. 1200 billeder til Ivan Skjoldager og heraf har han udvalgt ca. 300 billeder til CDen. Og herfra har Ivan Skjoldager så igen udvalgt 20 billeder til fremlæggelse på webstedet til frit gennemsyn og evt download. Dog er billederne stærkt tilpasset til nem og hurtig visning på webstedet, så de er ikke velegnede til download og udskrivning.

Folderen med beskrivelse af turen kan findes lige her link

Billeder fra turen til Föhr - 14 JUN 14

21 Foehr 14JUN14Så er der også en serie billeder fra sommerudflugten i det flotte vejr LØR 14 JUN 14 til Föhr. Billederne stilles til rådighed for foreningens medlemmer til gennemsyn og evt download. Dog er billederne stærkt tilpasset til nem og hurtig visning på webstedet, så de er ikke velegnede til download og udskrivning.

Fotografierne  er her på webstedet er forsøgt arrangeret i kronologisk orden efter optagelsestidspunktet. Det er muligt at se billederne enkeltvis eller som en fortløbende dias-serie.

Fotoserien viser glimt fra færgeturen gennem det ekstremt lavvandede farvand mellem Dagebüll og Wyk og fra slendreturen gennem Wyk under skoleleder Anders Marcussens kyndige ledelse. Der er også billeder fra eftermiddagens "Inselrundfahrt" med stop ved diget ved Dunsum og ved den imponerende "Friesendom" i Nieblum.

Billedserien kan findes lige her link

{flike id=303}

Billeder fra turen til Amsterdam og Bruxelles

Amsterdam2013 08

Efter den vellykkede bustur til Amsterdam og Bruxelles 19-24 AUG 13 med godt vejr, en god chauffør og en god historiefortæller påtog Ivan Skjoldager sig at lave en CD med udvalgte billeder fra turen.

De mange fotograferende deltagerne på turen sendte tilsammen ca. 1200 billeder til Ivan Skjoldager og heraf har han udvalgt ca. 300 billeder til CDen. Og herfra har Ivan Skjoldager så igen udvalgt 20 billeder til fremlæggelse på webstedet til frit gennemsyn og evt download.

Dog er billederne stærkt tilpasset til nem og hurtig visning på webstedet, så de er ikke velegnede til download og udskrivning.

Billedserien kan findes fra menupunktet "Billeder" i menuen i venstre side - eller lige her link

Folderen med beskrivelse af turen kan findes lige her link

Billeder fra turen til Rügen - 24-27 MAJ 14

013  Rygen 427På busturen til Rügen i dagene 24-27 MAJ 14 blev der fotograferet ivrigt i det flotte vejr. To af deltagerne, Paul Emiel Jepsen og Jens Madsen har samarbejdet om at lave en billedserie på mere en 400 billeder til turens deltagere.

Den store billedserie er tilgængelig på DropBox i tre måneder lige her link

Paul Emiel Jepsen og Jens Madsen har også givet tilladelse til, at deres billeder bliver gjort tilgængelige for øvrige medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved. Her er der foretaget et begrænsende udvalg af de mange flotte billeder. Kriteriet har været, at der skal være deltagere fra turen med på billedet ud fra den betragtning, at billeder af seværdighederne kan være tilgængelige andre stedet på nettet.

Det er derved lykkedes at reducere den oprindelige billedserie til 113 udvalgte billeder til  fremlæggelse på webstedet til frit gennemsyn og evt download. Dog er billederne stærkt tilpasset til nem og hurtig visning på webstedet, så de er ikke velegnede til download og udskrivning.

Den nye billedserie kan findes lige her link

Folderen med beskrivelse af turen kan findes lige her link

{flike id=302}

Billeder fra sommerudflugten til Haderslev LØR 22 JUN 2013

Haderslevtur2013 27Serien giver indtryk af den vellykkede sommerudflugt LØR 22 JUN 13 til Haderslev og Årøsund. Billederne stilles til rådighed for foreningens medlemmer til gennemsyn og evt download. Dog er billederne stærkt tilpasset til nem og hurtig visning på webstedet, så de er ikke velegnede til download og udskrivning.

Fotografierne  er her på webstedet arrangeret i kronologisk orden efter optagelsestidspunktet. Det er muligt at se billederne enkeltvis eller som en fortløbende dias-serie.

Fotoserien viser glimt fra besøget på Haderslev Museum, hvor museumsinspektør Lennart Madsen viste rundt på Museum Sønderjyllands afdeling for arkæologi med besøg på magasiner, arkiver, bibliotek og værksteder. Der er også billeder fra Starup Kirke, hvor Christian Fægteborg fortalte indgående om kirkens særprægede bygningshistorie. Og endelig er der en del billeder fra den - trods gråvejret - flotte tur med hjuldamperen Helene gennem Haderslev Fjord fra Årøsund tilbage til Haderslev. Til slut er der et enkelt billede fra det korte ophold ved Slivsøen.

En af deltagerne på turen, Gitte Jakobsen fra Nybøl har lavet en meget flot fotoserie fra sommerudflugten og langt den ind på sin Facebook-profil. Der er adgang til billedserien for alle - der altså bare lige har oprettet en Facebook-profil!

Gitte Jakobsens flotte billedserie kan findes lige her link

Har du ikke allerede en Facebook-profil, kan du oprette en lige her link

Tilføjelse FRE 5 JUL:
En af deltagerne på turen, Paul Emiel Jepsen har venligst stillet sine billeder fra turen til rådighed for webstedet brugere på lige vilkår som for de oprindelige billeder. De tilføjede billeder er forsøgt placeret i kronologisk orden sammen med de oprindelige billeder. Der er derfor ikke muligt at se, hvem der har taget hvilke billeder.