Gratis adgang for medlemmer

adgang1adgang2Medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved har altid haft gratis adgang til Museet på Sønderborg Slot. Det er jo oprindeligt foreningen, der har skabt museet og ikke omvendt :-)

I de senere år har medlemsskab af Historisk Samfund for Als og Sundeved desuden givet fri adgang til museumsafdelingerne Dybbøl Mølle, Historiecenter Dybbøl Banke og Cathrinesminde Teglværk.

Som oplyst på generalforsamlingen i marts ophører denne ordning pr. 1 JAN 14.

Medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved vil som hidtil have fri adgang til Museet på Sønderborg Slot, men den frie adgang de øvrige museumsafdelinger ophører pr. 1 JAN 14.

Imidlertid har det siden generalforsamlingen vist sig, at industrimuseet Cathrinesminde Teglværk indtil videre gerne vil give fri adgang til dette museum for medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved.

Så fra 1 JAN 14 giver et medlemskab af Historisk Samfund for Als og Sundeved gratis adgang for medlemmet og evt. samlever til Museet på Sønderborg Slot  og til Cathrinesminde Teglværk. Og det er jo slet ikke så dårligt!